Video nổi bật
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.
 
Danh bạ điện tử
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 

Địa chỉ: 2 Nguyễn Công Trứ,Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại:  (077) 3863561 Fax: (077) 3878704

Email: stp@kiengiang.gov.vn

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, PHÒNG BAN VÀ CÁN BỘ:


 

PHÒNG GIÁM ĐỐC

§  Huỳnh Thanh

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Giám đốc

·         Email:

·         SĐT :


 

 

 

§  Đỗ Tài Đức

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Giám đốc

·         Email:

·         SĐT :


§  Trần Văn Khái

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Giám đốc

·         Email:

·         SĐT :


§  Nguyễn Việt Thắng

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Giám đốc

·         Email:

·         SĐT :


§  Lâm Minh Công

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Giám đốc

·         Email:

·         SĐT :


 

PHÒNG THANH TRA

§  Danh Óc

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chánh thanh tra

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Đậu Quang Chương

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :

 

§  Nguyễn Thị Thanh Son

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Nhân viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

 

PHÒNG KT & XL VBQPPL

 

§  Nguyễn Thị Kim Loan

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Lý Thị Ngọc Kiều

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Lê Minh Hoàng

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

PHÒNG XDTH VBQPPL

 

§  Đặng Thị Tố Trinh

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Lê Hoàng Thắng

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Lưu Quang Khem

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

PHÒNG PBGDPL

 

§  Nguyễn Văn Khoát

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Phạm Trường Bảo

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Nguyễn Thị Kim Quyên

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

§  Phạm Thị Hương

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Nguyễn Thành Khấm

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 

§  Trần Minh Chiến

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Phan Văn Trí

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Trưởng phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Đặng Thị Phương Linh

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Phạm Văn Toàn

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Nguyễn Văn Quốc

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Trương Thị Hòa Hiệp

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Nhân viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

 

VĂN PHÒNG

 

§  Nguyễn Thị Hồng Phượng

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chánh văn phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Huỳnh Trọng Vĩ

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Chánh văn phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Võ Thị Thúy Phượng

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: P.Chánh văn phòng

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Nguyễn Thị Út

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Thủ quỷ

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Phạm Ngọc Liễu

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Văn thư

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Trần Thị Kim Dung

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Cán sự

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Lê Hữu Đức

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Cán sự

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Trần Thị Cẩm Loan

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Cán sự

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Trần Ngọc Trai

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Mai Hồng Nhiên

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Chuyên viên

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Nguyễn Đan Dung

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Kế toán

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Phạm Thị Bích Liễu

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Nhân viên

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Đặng Thị Kim Út

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Tạp vụ

·         Email:

·         SĐT :


 

 

§  Đoàn Minh Trí

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Lái xe

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Nguyễn Trung Kiên

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Lái xe

·         Email:

·         SĐT :


 

§  Đào Văn Yên

·         Cơ quan: Sở Tư pháp

·         Chức vụ: Tạp vụ

·         Email:

·         SĐT :