Video nổi bật
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.
 
Danh bạ điện tử
 

 

DANH BẠ ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Email dùng chung: stp@kiengiang.gov.vn;   stpkiengiang@moj.gov.vn

MÃ ĐV: 1039585;                  MST: 1700284768;                FAX: 3.87.87.04

Stt

Họ tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

Di động

Email

*

Ban Giám đốc:

 

 

Giám đốc

3.503.557

   
   

P. Giám đốc

3.875.127

   
 

Trần Văn Khái

P. Giám đốc

8.600.655

0918.087648

tvkhai.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Việt Thắng

P. Giám đốc

3.604.872

0919.787872

nvthang.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lâm Minh Công

P. Giám đốc

8.565.656

0908.141516

lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

*

BỘ PHẬN MỘT CỬA:

 

3.921.249

 

 

1

Văn phòng Sở:

 

Phạm Thị Hương

Chánh Văn phòng

3.949.060

0984.533979

pthuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Huỳnh Trọng Vĩ

P.Chánh Văn phòng

3.863.561

0913.993913

htvi.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Thị Kim Dung

P.Chánh Văn phòng

   

ttkdung.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Ngọc Liễu

Văn thư

   

pnlieu.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Út

Thủ quỹ

   

ntkut.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đặng Thị Kim Út

Nhân viên

   

dtkut.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hữu Đức

Chuyên viên

   

lhduc.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Đan Dung

Chuyên viên

   

nddung.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đoàn Minh Trí

Nhân viên

   

dmtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Trung Kiên

Nhân viên

   

ntkien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Thị Bích Liễu

Chuyên viên

   

ptblieu.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Thị Cẩm Loan

Chuyên viên

   

ttcloan.stp@kiengiang.gov.vn

  Trương Thị Hòa Hiệp Chuyên viên     tthhiep.stp@kiengiang.gov.vn
  Đào Văn Yên Nhân viên     dvyen.stp@kiengiang.gov.vn
 

 

 

   

 

2

Thanh tra Sở:

 

Danh Óc

Chánh Thanh tra

3.949.050

0913.783687

danhoc.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đậu Quang Chương

Phó Chánh Thanh tra

   

dqchuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Hoàng Vũ Anh Thiện

Chuyên viên

   

hvathien.stp@kiengiang.gov.vn

3

Phòng Hành chính tư pháp:

 

Trần Minh Chiến

Trưởng Phòng

3.866.135

0918.244318

tmchien.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phan Văn Trí

Phó Trưởng phòng

3.895.668

0984.999268

pvtri.stp@kiengiang.gov.vn

 

Đặng Thị Phương Linh

Phó Trưởng phòng

   

dtplinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Văn Toàn

Chuyên viên

   

pvtoan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Quốc

Chuyên viên

   

nvquoc.stp@kiengiang.gov.vn

           
           

4

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL:

 

Nguyễn Thị Kim Loan

Trưởng Phòng

3.922.168

0122.2111201

ntkloan.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Hoàng Thắng

Phó Trưởng Phòng

   

lhthang.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lý Thị Ngọc Kiều

Chuyên viên

   

ltnkieu.stp@kiengiang.gov.vn

  Phan Thị Thùy Lan Chuyên viên     pttlan.stp@kiengiang.gov.vn
  Mai Kim Phụng Chuyên viên     mkphung.stp@kiengiang.gov.vn

5

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

 

Đặng Thị Tố Trinh

Trưởng phòng

3.777.344

0982.150775

dtttrinh.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lê Minh Hoàng

Chuyên viên

   

lmhoang.stp@kiengiang.gov.vn

 

Lưu Quang Khem

Chuyên viên

   

lqkhem.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

Chuyên viên

   

ntkquyen.stp@kiengiang.gov.vn

6

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 

Võ Thị Thúy Phượng

Trưởng Phòng

3.879.419

 

vttphuong.stp@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Trường Bảo

Chuyên viên

   

ptbao.stp@kiengiang.gov.vn

 

Mai Thị Hồng Nhiên

Chuyên viên

   

mthnhien.stp@kiengiang.gov.vn

  Nguyễn Thị Ngọc An Chuyên viên     ntnan.stp@kiengiang.gov.vn

7

Phòng Bổ trợ tư pháp:

 

Trần Ngọc Trai

Phó Trưởng Phòng

8.550.022

0984.533.979

tntrai.stp@kiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thành Khấm

Phó Trưởng Phòng

   

ntkham.stp@kiengiang.gov.vn

 

Trần Trung Kiên

Chuyên viên

   

ttkien.stp@kiengiang.gov.vn

8

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính:

 

Huỳnh Minh Tiến

Trưởng Phòng

3920 835

 

hmtien@kiengiang.gov.vn

 

Đỗ Mạnh Điền

Phó Trưởng Phòng

   

dmdien@kiengiang.gov.vn

 

Phạm Hùng Mạnh

Chuyên viên

   

phmanh@kiengiang.gov.vn

 

 

 

   

 

9

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

 

Bùi Đức Độ

Giám đốc TT

3.861.627

0918.747707

dddo.stp@kiengiang.gov.vn

10

Trung tâm Bán đấu giá tài sản:

 

Phạm Văn Cường

Giám đốc TT

3.816.344

0913.100711

pvcuong.stp@kiengiang.gov.vn

11

Phòng Công chứng số 1:

 

Nguyễn Thành Lâm

Trưởng Phòng

3.861.794

0913.848186

ntlam.stp@kiengiang.gov.vn

12

Phòng Công chứng số 2:

 

Trương Thanh Danh

Trưởng Phòng

3.980.996

0913.847372

ttdanh.stp@kiengiang.gov.vn